Seznam činností MAVA s.r.o.

Povinností vlastníka každého objektu je udržovat jej po dobu jeho životnosti ( zák. 183/2006 Sb., „stavební zákon“. Z toho důvodu je povinen zajišťovat řadu prohlídek, kontrol a revizí technického zařízení domu v rozsahu jak jej upravují platné právní předpisy. Dále je vyjmenován stručný seznam služeb, které poskytujeme.

Správa bytových domů


Správu Vašich domů jsme připraveni pro Vás zajistit na základě uzavřené mandátní smlouvy. Přípravu ustavující schůze společenství vlastníků, stanovy společenství a zápis do obchodního rejstříku připravíme bez nároku na odměnu.

SEZNAM SLUŽEB:


 • vedení účetnictví
 • zpracování měsíčních předpisů plateb jednotlivých majitelů bytů
 • výpočet zálohových plateb na služby
 • komunikace ze SIPO, certifikáty
 • evidence dlužníků
 • vymáhání dlužných částek, upomínky, podklady pro soudní jednání
 • roční vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu
 • roční vyúčtování F0
 • zajišťování revizí
 • vedení dokumentace
 • zajišťování oprav společných částí domu
 • výběrová řízení dodavatelů
 • vyhotovení podkladů pro úvěry
 • jednní s dodavateli služeb, smlouvy
 • kontrola provedených prací a služeb
 • zpracování hlášení a podkladů pro banky
 • podklady pro státní dotace
 • evidence poměrových vodoměrů a měřičů tepla
 • zajišťování výměny měřidel dle norem
 • odečty měřidel 2x ročně

Údržba


Provádíme základní opravy a úpravy bytů.
 • opravy provádíme na základě objednávky
 • zajišťujeme zakázky u dodavatelů

Realitní činnost


Pomůžeme Vám v následujících činnostech:
 • inzerce, jednání s realitkami
 • jednání se zájemci, prohlídka prostor
 • kupní smlouvy
 • jednání s katastrálním úřadem
 • zajištění znaleckých posudků
 
 

SLUŽBY